Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Η τέχνη της φύσης
Λήμνος